Waarom rekenen verzekeraars premietoeslag vanwege mijn leeftijd?

Premietoeslag voor bepaalde leeftijden

Voor mensen van 64 jaar of ouder is het veel moeilijker om een autoverzekering af te sluiten. Bij bijna de helft van de verzekeraars worden ze niet meer geaccepteerd. Ook moeten de ouderen bij meer dan de helft van de verzekeraars premietoeslag betalen.

Het is jammer dat veel verzekeraars puur op leeftijd een persoon kunnen weigeren terwijl iemand van 65 jaar nog fitter kan ogen dan iemand van 50 jaar. Gelukkig wordt er steeds meer gedaan tegen leeftijdsdiscriminatie en zijn de verschuivingen al zichtbaar. Het aantal verzekeraars dat een premietoeslag hanteert op een leeftijd van 65 jaar is aan het afnemen en naar verwachting zullen steeds meer verzekeraars de leeftijdsgrens omhoog trekken. Voor ouderen moet het straks dus makkelijker worden om een autoverzekering af te sluiten.

Momenteel accepteren de volgende verzekeraars alle leeftijden: