Ik heb een botsing veroorzaakt, wat nu?

Wat te doen bij een botsing?

De kans is groot dat je ooit in je leven een aanrijding zal krijgen in het verkeer. Het is nooit prettig om mee te maken en veel mensen raken in paniek en weten niet goed wat ze dan precies moeten doen. Hier volgen enkele tips wanneer je te maken krijgt met een aanrijding.

Wanneer er een aanrijding op de snelweg plaatsvindt en iedereen is ongedeerd, dan is het verstandig om samen naar de dichtstbijzijnde tankstation of parkeerplaats te rijden. Hier heeft u de tijd en ruimte om met de tegenpartij het schadeformulier in te vullen. Door van de snelweg af te gaan, voorkom je files en sta je zelf ook op een veiligere plek.

Zorg dat je altijd een schadeformulier in de auto hebt liggen. Noteer hierop de gegevens van de partijen die betrokken zijn geweest bij de aanrijding en eventueel NAW gegevens van getuigen. De aanrijding wordt in kaart gebracht door middel van een schets met toelichting. Deze schets geeft de verzekeraars een beter beeld van hoe de schade is ontstaan. Om later geen onenigheden te krijgen wordt de voorkant van de schadeformulier ondertekend door beide bestuurders. De achterkant van de schadeformulier wordt alleen ingevuld door de verzekerde.

Schade door toedoen van iemand anders
Let goed op wanneer een andere partij schade veroorzaakt. Zorg voor een schadeformulier dat ingevuld en ondertekend is. En het is niet onverstandig om ook nog de politie in te schakelen. Het wil namelijk nog weleens voorkomen dat de schuldige partij de situatie in een latere periode anders zal schetsen dan werkelijk gebeurd was. Het verschil in financieel opzicht is namelijk erg groot wanneer je schuldig bent of niet schuldig. Maak voor alle zekerheid ook nog foto’s met je mobiel van de schade. Dit kan later altijd van pas komen in gevallen van twijfel.

Onderteken nooit een formulier wanneer je het niet eens bent met wat er allemaal op staat. Bel altijd eerst naar uw verzekeraar wanneer je besluit om de auto weg te laten slepen naar een garage. Verzekeraars kunnen met sommige garages een samenwerking hebben waardoor je minder eigen risico betaald. Verder is het altijd belangrijk dat je het schriftelijk vastlegt en niet op een mondelinge afspraak vertrouwd.